Личен живот е един от проектите на Гьоте институт - София, за февруари 1998. През 50-те години хората отговаряха на въпроса: "Към какво се стремите?" ясно и точно: към щастлив семеен живот, еднофамилна къща, лека кола, добро образование на децата, повишаване на жизнения стандарт. Днес всички те си служат с друг език, който боязливо загатва за търсене на собствена индивидуалност и идентичност. Никога в досегашната история на Запада отделният човек - сам и с други - не е имал толкова милиони на брой шансове и толкова силна потребност да води живот, за който носи пълна отговорност. Днес все по-рядко произходът определя бъдещето. Не толкова положението в обществото, на семейството, градската среда или селският живот, не дори полът са решаващи днес, в края на хилядолетието за това, как ще протече личният живот на всеки един индивид. Всеки кове собствената си съдба, всеки "майстори" собствената си биография.
Тези разсъждения са в основата на изложбата "Собствен живот", която се откри на 10 февруари в 17,30 часа в Централния дом на архитекта, ул. "Кракра" 11. Фотографът Тим Рауберт е портретирал свои съвременници от Саксония и Баден, Мекленбург и Бавария, хора от две държави, станали отново една. 46 мъже и момчета, 26 жени и момичета. Никой от мъжете не носи костюм, почти никоя от дамите не носи класическа рокля или блуза. Те са облечени с тениски, пуловери и джинси. Тяхното първо домашно животно е мишката на компютъра. А техният живот, описан в придружаващи фотографиите кратки биографични очерци, е пледоария за едно общество, отворено към света, хуманно и ненатрапчиво модерно, републикански културно и толерантно към личните и политическите убеждения на хората.

Също в рамките на проекта "Личен живот" на 19 февруари от 19 часа в Дома на архитекта писателят Матиас Политики ще чете откъси от своя "Женски роман", в който описва живота през 70-те и 80-те години във Федералната република. Портретирани са три жени и техният живот, далеч от действителността, живот, изграждан според представите, насаждани от списания като "Браво", "Плейбой", "Вог".
Последното мероприятие е на 20 февруари от 10 до 18 часа пак в Дома на архитекта ще се проведе симпозиум на тема "Личен живот - индивид и модернизация". Референти са Вилхелм Фосенкул, философ от Мюнхен, чиято тема е "Глобализираното Аз. За границите на индивидуалността", и писателят Матиас Политики. В рамките на симпозиума е предвидена дискусия с български експерти на тема "Личният живот и постсоциалистическото общество в България". Участват Пламен Макариев и Стефан Попов от Философския факултет на СУ "Св. Климент Охридски".
Майя Стефанова