Литературна Култура

Приказката като фигура на збравата, Ивайло Дичев
Езикът на литературните митове, Сава Василев
Подареният текст, Цветан Ракьовски
Еротично-еретична енциклопедия, Весела Генова
Нищо не ни прави по-добри, интервю със Салман Рушди