Когато става въпрос за изложба на утвърден автор, предварителните очаквания и предубедеността са неизбежни. Изложбата на Валентин Старчев в галерия "Ирида" не е "типична" за него, макар да не показва на практика нещо необичайно. Вероятно именно в обичайността на темата се крие и изненадата. След монументалните паметници, които всички познаваме, след идейно "ангажираната" пластика от 70-те и 80-те и търсенията от някои от предишните му изложби, Валентин Старчев представя една интимна и камерна експозиция на голи женски тела. Всъщност този лиричен "завой" не е съвсем нов за публиката, тъй като някои от работите вече са показвани и в други изложби. За пръв път обаче Валентин Старчев ги събира в едно цялостно представяне.
Той затваря кръга от почти всички възможни варианти за творчески подход към голото тяло - насладата от изяществото и мекотата на формите, изкушението на плътта, или радостта от жизнената енергия на тялото изобщо. Женската фигура става основа на най-разнообразни пластически търсения, чрез които са постигнати почти разнопосочни внушения: от плавните извивки на античните Венери до експресивни торсове и стилизирани, почти декоративно геометрични, голи тела. Някои от работите са буквално декорирани с бронзови листенца, които другаде са заменени от нагънат метален лист, допълващ композицията. Използвайки всички възможности на професионалното си майсторство, авторът редува груби фактури с излъскани до блясък повърхности, използва ефекта на патината или недовършеността... Добре намереният формат на бронзовите пластики позволява постигането на максимална сила на въздействие, без да се губи интимният характер на темата, но и без да се изпада в "сувенирно" издребняване. Експозицията се допълва от откровено еротичните, но пределно изчистени и артистични рисунки с туш.
Дали отказът от пределна идейна натовареност и сложна метафоричност е плод на авторова умора или на изчерпване на жанра, не знам. Липсата им е по-скоро неочаквана, отколкото разочароваща. Използвайки сега неутрална, но и неизчерпаема тема, Валентин Старчев успява да прави пластика заради самата пластика, без от това да губи силата на въздействие. Нещо, което един професионалист може да си позволи.

Десислава Димова