Материалът текст

Драматургичен клуб на ТР "Сфумато"
Театрална работилница "Сфумато" основава драматургичен клуб. "Материалът текст" е пространство, което ще дава възможност на зрителя да се срещне с новата българска драматургия, с нейните автори, да навлезе в материята на театралната работа, която предхожда сценичната реализация на драматургичното произведение. Под заглавие "Материалът текст" в ТР "Сфумато" ще бъдат организирани четения на пиеси, които още не са били поставяни на сцена, като участниците в тези театрални срещи (драматурзи, актьори, режисьори, театрални критици) ще могат да намерят по-непосредствен контакт както помежду си, така и с театралния зрител.
Драматургичното бюро на ТР "Сфумато" очаква предложения за представяне на пиеси в клуб "Материалът текст". Ограничения за формата на произведенията няма - пиеси, миниатюри, монодрами, драматургични цикли, както и всички други форми на текстове, създадени за театър.
Драматургичните четения ще се провеждат в залата на ТР "Сфумато".
"Текстът има обем, време и място, словото е материал".
Информация в сградата на театъра - бул. "Цар Освободител" 14, тел. 88 16 50.