Словото на Бешков
Издателство Отечество
София, 1998
Цена 8 500 лева


Снежана Симеонова
Изложба Кули
Галерия Райко Алексиев
Цени от 2000 до 4000 долара