Налага се да споделя с всички заинтересовани, че в Националната галерия за чуждестранно изкуство в София журналистическата карта не важи. Същата тази с надпис "PRESS" и снимка, с която оригиналът безпроблемно и безплатно влиза в музеите по света. У нас обаче девойките на входа погледнаха картата с недоумение, свиха рамене и съобщиха, че билетът е 500 лева. А същата тази изложба на Флуксус преди три години разгледах в Истанбул. На входа уважиха картата ми, макар че билетът там беше около 3 долара.
Разбира се, проблемът не е в парите. Разпитах колеги и се оказа, че във Франция например картата важи за всички национални музеи и галерии. Изключение правят някои провинциални общински колекции, тъй като се издържат по друг начин. Така че нашата провинциалност пак се прояви.

Д.П.