Европейска театрална конвенция

Европейската театрална конвенция (ЕТК) си поставя за цел да популяризира и разпространява съвременната европейска драматургия, да развива все по-широкото движение на кадри между различните театри (членове на ЕТК), да насърчава и подкрепя различните театрални експерименти чрез многобройните си колоквиуми и конференции, да съдейства за създаването на копродукции, да организира творчески ателиета и размяна на ученици между различните театрални школи. Европейската театрална конвенция е създадена през 1987 година в град Сент Етиен (Франция). Днес тя обединява 28 държавно субсидирани театъра и множество асоциирани театри от 16 страни в Европа.
През своето многовековно историческо и духовно развитие различните нации на европейския континент създадоха многообразни и богати култури. Следователно европейската интеграция може и трябва да започне от взаимното опознаване, признаване, съпоставяне и уважение на тези култури. Това сближаване ще даде възможност на всяка една национална или регионална култура да определи по-добре мястото, което тя заема в лоното на Европейския съюз, ще благоприятства обновяването на връзките с Централна и Източна Европа, а така също и отварянето на нашия континент за останалата част от света.
Театърът може да бъде един от най-привилегированите инструменти на тази интеграция. Подобно на различните култури и театърът зависи от словото и писмеността и подобно на тях той трябва да преодолява тази бариера, която всъщност представлява и най-голямата самобитност на отделните европейски региони и нации.
Програми
Диалог "Север - Юг"
Програмата замества програмата "Побратимяване 100" (1991-1995 г.), която целеше сближаването на 50 театъра от Централна и Източна Европа с 50 театъра от Западна Европа. Диалогът "Север - Юг" открива възможност за нова ориентация при създаването на действително активна реципрочност в работата и при обмяната на опит (конференции, кръгли маси и стажове), за развитие на реалния творчески обмен (копродукции, фестивали, изложби и т. н.).
2. Съвместна драматургия
Програмата се стреми да популяризира езикови култури в Европа чрез най-жизнения им вектор: театъра, който се пише в момента. Програмата се стреми да разпространява и популяризира вече написаните текстове, но и да създава необходимите условия за стимулирането и написването на нови пиеси и тяхното поставяне на сцена. На всеки две години конвенцията издава сборник с най-добрите европейски пиеси. През периода 1997-2000 г. програмата ще навлезе в нов етап на развитие. Тя ще се съсредоточи предимно върху по-активното съдействие за поставянето на нови пиеси и тяхното движение по европейските сцени.
3. Информационен център на ЕТК
От 1997 г. центърът се премести в Театро Стабиле ди Болоня "Арена дел Соле" (Италия).
Центърът си поставя за цел да изготви поредица от информации за европейската драматургия и най-общи данни за театъра в Европа. Още от самото си начало той предизвика голям интерес сред професионалите и публиката, които имаха възможност да ползват документацията на място или по пощата. Днес дейността на центъра навлиза в нов етап, отговарящ на новите технологични условия. Центърът информира по един много конкретен, цялостен и опростен начин всеки, който желае да получи информация за независимо кой европейски театър. Центърът вече обедини цялостната информация за театрите в Европа, с която разполага ЕТК, независимо от това дали театърът членува или не в ЕТК. Центърът е включен в Интернет и интересуващите се от европейския театър като цяло или от дейността на членовете на ЕТК в частност могат да получат необходимата информация за отделни театрални салони, за театралната програма на даден театър, могат да направят резервация за дадена постановка, абонамент за сезона или да узнаят за бъдещи постановки.
Адрес: http://www.nettuno.it/etc-centre
E-mail: etcentre@iperbole.bologna.it
4. Международни фестивали
На всеки две години ЕТК организира фестивал, чието домакинство се поема от страните, членки на конвенцията. Всяко издание на фестивала преминава под различно мото: "Изтокът", 1989 в Сент Етиен; "Имигриралата култура", 1992 в Болоня; "Да пишеш днес", 1995 в Люксембург; "Диалог "Север - Юг", 1997 в Стокхолм.
От 1994 ЕTK е копродуцент на биеналето в Бон, посветено изключително на съвременната драматургия.
5. Форум на европейския театър (ФЕТ)
Тази нова инициатива на ЕТК бе лансирана за първи път през 1996. Всяка година форумът обединява около една тема театрали с техните културни и политически сподвижници. В продължение на три дни в департамента на Лоара Рон-Алп (Франция) те си поставят за задача да обсъдят състоянието на театъра в Европа. Този годишен отчет се издава от изд. "Акт Сюд" на френски и английски език.
През февруари 1997 на пазара се появи първият отчет на форума, озаглавен "Принц, актьор, публика: пречупено ли е огледалото?"
През 1997 форумът постави две теми за разискване: "Кои са медиаторите на театъра днес?" и "Необходим ли ни е днес театър на ситуацията?"
Досега са проведени следните международни колоквиуми: "Театърът в Европа, кризата на една институция"; "Икономика и култура: меценат на хоризонта, 1993"; "Политика и театър през 1989"; "Обмен между Изтока и Запада, икономическо и финансово движение"; "Статутът на художественото и техническото лице в Европа"; "Ролята на театъра в Европа: създаването на нови канали за европейско разпространение"; "Театърът на Жене и северноафриканската култура"; "Имигриралата култура и театърът в Европа"; "Нови методи за разпространение и обмен на съвременни пиеси"; "Традицията на театъра, средства и философия"; "Младите автори днес"; "Младата режисура в Европа"; "Писането и издаването на пиеси днес"; "Бертолт Брехт днес" и други.
Професионално обучение:"Движението и театърът" (Португалия); "Театралният език на Фасбиндер" (Германия); "Кокто: звукът на думите" (Италия); "Смехът в творчеството на Ботo Щраус" (Холандия); "Декор и измама" (Италия); "Кекур Нурене, или африканската традиция" (Франция); "Обучението на актьора" (Франция); "Театралната поезия" (Португалия); "Обмен между театрални школи за ученици" (Испания-Дания-Франция); "Френският стих и неговото влияние в Европа" (Франция); "Младите автори от Изтока през погледа на младите режисьори от Запада" (Германия).
По-важни публикации:
1991 - Авторското право в Европа, изследване на Жак Бонкомпен от Дружеството на авторите (Франция).
1993 - Театърът в Европа днес: Пиеси 1.
1995 - Театърът в Европа днес: Пиеси 2.
1996 - Европейско списание за театър "ЮБЮ, сцените в Европа", номер 3, 4, 5 и 6.
1997 - Театърът в Европа днес: Пиеси 3.
1997 - Европейско списание за театър "ЮБЮ".
Годишна вноска: 30 000 FF

(Публикуваме със съкращения по издание на Фондация "Идея за театър")
Превела Светла Атанасова