Кирил Мерджански
Митът за Одисей в новата буколическа поезия
Агенция ИМА
София, 1997


Марин Бодаков
Бисквити
ЛИК
София, 1997


Литературен лист Развигор
Предговор,съставителство и
приложение Елена Налбантова
Слово
Велико Търново, 1998
Цена 2500 лева


Съвременни прочити на класиката
Нови изследвания върху българската литература
Съставители Милена Цанева, Милена Кирова
Ариадна
София, 1998
Цена 3500 лева


Карл Ясперс
Съдба и воля (Автобиографични свидетелства)
Провокации (Разговори и интервюта)
Превела Лилия Атанасова
ЕА
Плевен, 1997