Постановки на Брехт в България

При състоянието на театралната документация у нас едва ли е необходимо да уточняваме, че в предлаганата по-долу справка няма претенция за изчерпателност. Тя е изготвена и със съдействието на Александър Диков и Мария Вандова от библиотеката на Съюза на артистите в България. Подредбата по пиеси е според годината на първата им реализация у нас. Посочени са като правило само постановки в професионалните драматични театри (ДТ), в Учебния театър (УТ) при НАТФИЗ (преди ВИТИЗ) "Кр.Сарафов", Телевизионния театър (ТТ) и Радиотеатъра (РТ). След заглавието на пиесата или адаптацията следват театърът, сезонът на постановката и името на режисьора. Използвани са и съкращенията: НТ - Народен театър "Иван Вазов", ДСТ - Държавен сатиричен театър "Алеко Константинов", ТБА - Театър на Българската армия, НДТ - Нов драматичен театър "Сълза и смях", НТМ - Народен театър за младежта, НДК - Национален дворец на културата. "София" - Театър "София".

Н. В.

"Опера за три гроша"

Театър "П. К. Стойчев", 1930
Николай Фол
ДТ-Плевен, 1965/1966
Николай Георгиев
ДТ-Пловдив, 1969/1970
Никола Петков
"София", 1971/1972
Васил Луканов
ДТ-Бургас, 1973/1974
Гриша Островски
РДТ-Смолян, 1985/1986
Борис Панкин
ДТ-Перник, 1986/1987
Здравко Митков
ДТ-Пловдив, 1991/1992
Христо Церовски
УТ, 1995/1996
Ивайло Христов

"Майка" (Горки/Брехт)

Колектив "Трибуна", 1932
Боян Дановски

"Решението" ("Мероприятието")

Колектив "Трибуна", 1932
Боян Дановски

"Майка Кураж и нейните деца"

ДТ-Бургас, 1958/1959
Юлия Огнянова
НТ, 1961/1962
Моис Бениеш

"Удържимият възход на Артуро Хи"

ДСТ, 1960/1961
Боян Дановски, Методи Андонов
"София", 1996/1997
Бойко Богданов

"Виденията на Симона Машар"

ДТ-Стара Загора, 1961/1962
Георги Парушев
УТ, 1962/1963
Боян Дановски
ДТ-Варна, 1962/1963
Димитрина Гюрова, Николай Савов

"Страх и мизерия на Третия райх"

(различни комбинации от отделните миниатюри
и дори само отделни миниатюри)

УТ, 1963/1964
Никола Петков
УТ, 1971/1972
Апостол Карамитев
ДТ-Габрово, 1981/1982
Христо Церовски
ТБА, 1995/1996
Леон Даниел
РТ, 28. 12. 1995
Камен Костов
РТ, 29. 12. 1995
Камен Костов
РТ, 27. 12. 1996
Николай Колев

"Пушките на госпожа Карар"

ТТ, 1964
Моис Бениеш

"Добрият човек от Сечуан"

УТ, 1965/1966
Моис Бениеш
ДТ-Сливен, 1990/1991
Иван Добчев

"Господин Пунтила и неговият слуга Мати"

ДТ-Пловдив, 1965/1966
Кръстьо Дойнов
УТ, 1970/1971
Боян Дановски, Борис Спиров
НДТ, 1972/1973
Боян Дановски
ДТ-Пазарджик, 1983/1984
Леон Даниел
ТБА, 1986/1987
Леон Даниел

"Кавказкият тебеширен кръг"

УТ, 1966/1967
Методи Андонов
ДСТ, 1969/1970
Методи Андонов
ДТ-Сливен, 1977/1978
Рюдигер Фолкмер (ГДР)

"Дните на комуната"

ТБА, 1966/1967
Сашо Стоянов, Никола Петков

"Сватбата на дребния буржоа"

ТТ, 1968
Боян Дановски
ДТ-Стара Загора, 1983/1984
Йордан Гаджев
ДТ-Ловеч, 1983/1984
Димитър Радичков
ДТ-Варна, 1987/1988
Бойко Богданов
ДТ-Хасково, 1988/1989
Възкресия Вихърова
НДТ, 1989/1990
Бончо Урумов
ДТ-Пазарджик, 1990/1991
Николай Ламбрев
ДТ-Монтана, 1991/1992
Бойко Илиев
УТ, 1992/1993
Бойко Илиев

"Мъжът си е мъж"

ДТ-Пловдив, 1972/1973
Николай Колев
НТМ, 1974/1975
Младен Киселов
УТ, 1988/1989
Крикор Азарян
ДТ-Сливен, 1996/1997
Елена Панайотова

"Швейк през Втората световна война"

ДСТ, 1972/1973
Лучиян Джуркеску (Румъния)
ДТ-Сливен, 1974/1975
Курт Регинбогин (ГДР)

"Изключението и правилото"

УТ, 1975/1976
Сашо Стоянов, Цветана Стоянова
ДТ-Видин, 1979/1980
Едмонд Грозданов

"Малкият Махагони"

(по операта "Възход и падение на град Махагони")
ДТ-Русе, 1978/1979
Димитър Гочев

"Брехтиада"
(театрална мозайка от произведения на Брехт)

НДК, 1985/1986
Юлия Огнянова

"Животът на Галилей"

НТ, 1988/1989
Асен Шопов

"Гувернантът" (Ленц/Брехт)

ТБА, 1989/1990

Леон Даниел

"Хепи енд" (Лейн/Брехт)

НТМ, премиера 10. 2. 1998
Андрей Аврамов

Публикации на Брехт в България

(НК - издателство "Народна култура"; Пр. - превод;при различни издания на един превод преводачът се посочва само при първото срещане в справката; имената на преводачите се изписват изцяло само при първото им споменаване.)

Книги:

"Просяшки роман". НК, С., 1959. Пр. Димитър Стоевски.

"За театъра"(Студии и статии). Изд. "Наука и изкуство", С., 1964. От руски - Йордан Черкезов.

"Майка Кураж и нейните деца". НК, С., 1965. Пр. Д. Стоевски.

"Животът на Галилей". НК, С., 1966. Пр. Д. Стоевски.

"Четиво без невинност" (избрани стихотворения в библиотека "Световни поети"). НК, С., 1968.

"Добрият човек от Сечуан". НК, С., 1970. Пр. Д. Стоевски.

"Календарни мъдрости" (разкази). "Профиздат", С., 1975. Пр. Венцеслав Константинов.

Избрани творби (Библиотека "Световна класика"). НК, С., 1979. (Стихотворения, "Животът на Галилей", "Майка Кураж и нейните деца", роман "Сделките на господин Юлий Цезар", разкази, студии и статии.)

"Трофеите на Лукул" (разкази). "Профиздат", С., 1983.

Избрани творби в четири тома:

Том 1. (Стихотворения, разкази, "Емигрантски разговори"). НК, С., 1983. Пр. на Александър Миланов, Борис Петков, В. Константинов, Вили Брюкнер, Даря Хараланова, Димитър Дублев, Кръстьо Станишев, Радой Ралин, Стефан Бесарбовски.

Том 2. "Роман за три гроша". НК, С., 1983. Пр. В. Брюкнер.

Том 3. Пиеси. Съставител - Константин Илиев. НК, С., 1984. Съдържа: "Сватбата на дребния буржоа", пр. Константин Илиев; "Мъжът си е мъж", пр. В. Брюкнер; "Изключението и правилото", пр. В. Брюкнер; "Добрият човек от Сечуан"; "Животът на Галилей"; "Кавказкият тебеширен кръг", пр. К. Илиев.

Том 4. Размисли върху театъра и литературата. Съставител - Константин Илиев. НК, С., 1985. Пр. на Богдан Мирчев, В. Константинов, В. Брюкнер.

Други по-важни публикации на пиесите на Брехт:

"Пушките на госпожа Карар", сп. "Театрална библиотека", бр. 6, 1963. Пр. от руски Илиана Друмева.

"Мъжът си е мъж", сп. "Съвременник", бр. 1, 1973. Пр. Д. Дублев.

"Майка", сп. "Театрална библиотека", бр. 9, 1979. Пр. К. Илиев.

"Еснафска сватба", сп. "Театрална библиотека", бр. 9, 1979.

"Кавказкият тебеширен кръг", сп. "Театрална библиотека", бр. 3, 1980.

"Разпитът на Лукул", сп. "Естрада", бр. 9, 1985. Пр. В. Константинов.

Ръкописни преводи на пиеси в Библиотеката на Съюза на артистите в България:

"Опера за три гроша", пр. Вл. Мусаков, 1957.

"Швейк през Втората световна война", пр. от румънски Спаска Кануркова, пр. на стиховете Найден Вълчев.

"Удържимият възход на Артуро Хи", пр. Д. Стоевски.

"Г-н Пунтила и неговият слуга Мати", пр. Барбара Мюлер и Леон Даниел.

Миниатюри от "Страх и мизерия на Третия райх" ("Еврейката", "Тебеширеният кръст", "Шпионинът", "Правосъдие"), 1964.

Миниатюри от "Страх и мизерия на Третия райх" ("Шпионинът", "Съпругата еврейка", "Проповедта на планината", "Час на работника"), пр. Ирина Илиева, 1995.

"Турандот", пр. Боянка и Ангел Ахрянови, пр. на стиховете Иван Теофилов.