Истерията около откраднатата и върната чернова на историята на Паисий Хилендарски, която продължава да отеква страшно с всеки новопоявил се препис (проверете под леглото си довечера!) даде имулс на Департамента по нова българистика да възобнови своя семинар. Миналия и по-миналия четвъртък в Столичната библиотека огласиха прочита си на тази болна тема Инна Пелева, Михаил Неделчев, Десислава Лилова, Мила Маринова, Николай Гечев, Александър Кьосев. За повечето от тях тя основателно беше преди всичко политическа тема и имаше малко общо със самия текст на атонския монах. Ани Илков не удържа своето съмнение колцина от присъстващите изобщо са чели друго освен ученическото издание на историята. Историята не е книга, тя е светиня, възрази Александър Кьосев. И двамата бяха прави, но до научен конфликт не се стигна. Инна Пелева, ръководител на семинара, сподели на финала притеснението си от нарастващото филоложко единомислие.
Вестник "Култура" ще остане верен на интереса си към истерията по Паисий, която следи вече втора година, и ще публикува най-задълбочените доклади в някой от следващите броеве.
С.М.