Камен Донев съвместно с театър "Ла Страда" направи прочит на три свои пиеси в топлия следобед на 21 февруари. Талантливият актьор от Театъра на Българската армия изглежда пълен с енергия: играе, пише, поставя. Последното го научихме от думите на Роза Радичкова, която представи автора и намерението на театър "Ла Страда" до началото на април да излезе премиера на постановката на Камен Донев по двете негови едноактни миниатюри "Обърнете внимание!" и "На гости". Освен това в непосочен театър предстои някъде през есента на тази година и постановка по неговата пиеса "Средиземноморци".
Тези три драматургически текста чухме в изпълнение на актрисата Вера Коларова и самия Камен Донев. В обявата за четенето се споменаваше и пиесата "Вечният април". Очевидно става дума за плодовитост, която през последните години не е характерна за полето на драматургията. Дори само този факт трябва да бъде поощрен.
Не е случайно, че именно "Ла Страда" първа протяга ръка на младия автор. Пиесите му се отнасят иронично и дори някак небрежно към традиционните ценности в драматургията с всичките рискове на подобен избор. Те разчитат на парадокса, на гаврата, на фарсовите елементи, но и на внезапната и неочаквана лирика. Те са дръзки и някак чисти в своята наивност. За такива игрови текстове може да се съди по-коректно след сценичните им реализации. Те носят не малко рискове, но и възможни изненади. Стискаме палци на младия автор.
Никола Вандов