Списание "Театър"
Брой 1/2 1998
Издание на Министерството на културата
Цена 1000 лева


Списание "Пламък"
Брой 11/12 1997
ИК "Списание "Пламък"
Цена 1000 лева


Списание "Страница"
Брой 4, 1997
ОП "Дом за литература и книга"
Пловдив, 1997
Цена 1500 лева


"Витамин Б"
Списание за литература и б...
Брой 1/1998
Издават "Аспирин Б" и "ЛИК"
София ,1998


Надежда Искрова
"Думи, тъга и обич"
"Аб Издателско ателие"
София, 1998

Хайнрих Бьол
"Групов портрет с дама"
Превел Любомир Илиев
"Атлантис КЛ"
София, 1997
Цена 3900 лева


Даниел Кийс
"Цветя за Алджърнън"
Превела Ерика Рафи
"Кибеа"
София, 1998


Списание "Кръг"
Младежки литературен алманах
Издание на Един литературен кръг
ИК "Литавра"
София, 1998