Брехт Култура

Разкази за Брехт на г-жа Ю. (Юлия Огнянова)
Големият му урок, Иван Добчев
Брехт - усвояване на проекта, Анна Лилова, Десислава Лилова
По-малко паравани, Виолета Дечева
Срещи с Брехт, разговор с Гюнтер Грас
Публикации и постановки на Брехт в България