Сезон-ът се откри

Миналата седмица в джаз-клуб "Ла Страда" Иван Теофилов представи своето списание. Своеобразната премиера, която желаеше да сговори авторите с техните читатели, се превърна в кратко литературно четене. Владимир Трендафилов се опря на своя вкус към класическото, а Георги Рупчев опита с глас да си прибере обратно поемата "Гмуркачът", която Иван Теофилов нарече "манифестна" за броя. Между другото Силвия Чолева прочете една миниатюра. Освен изброените в съдържанието на "Сезон" стоят и имената на Цветан Тодоров, Екатерина Йосифова, Георги Господинов ...
Четенето приключи бързо, но списанието предстои.
Десислава Неделчева