Фестивал
Британско кино на 90-те - I част
5 - 19 март
Дом на киното

Ерик Хофър
Истинският вярващ
Превели от английски език Диана Пишева и Виолет Цеков
София, 1998
Издава Институт за пазарна икономика
Цена 3000 лева