Център за изкуства Сорос - София, обявява третия конкурс по съвместния проект "Преводи" на Институт "Отворено общество" - Будапеща, и Център за изкуства "Сорос" - София. Проектът е насочен към български издателства и цели подпомагане издаването на преводна литература в областта на хуманитаристиката. В конкурса могат да участват всички издателства, които проявяват интерес към заглавията, предложени за частично финансиране по проект "Преводи".
Информационната брошура на проекта, съдържаща списък на заглавията и формуляри за кандидатстване, можете да получите във всички информационно-консултантски центрове на Фондация "Отворено общество" в София и страната или в Център за изкуства "Сорос" на тел. 02/980 28 61.
Краен срок за кандидатстване: 30 март 1998 г.