Греди Асса отвъд интериора

Галерия "Ирида", вярна на досегашната си стратегия да показва признати и търсени художници, е предоставила отново възможност за изява на утвърдено име, радващо се на широка известност. Авторът не само работи много, но и често се среща с публиката, вече свикнала с деликатното и изискано удоволствие (като от скъп парфюм), породено от живописта с печелившата марка "Греди Асса". Свободният и своеобразен артистичен жест трудно се поддава на строго рационални анализи и коментари. Извоювал си място сред най-талантливите привърженици на кавалетната форма, Греди Асса успява да улови вълните на едва доловими интуитивни вибрации в мрежата на професионалната си опитност. Платната от настоящата изложба "Отвъд интериора" не излизат от границите на добре познатата емблематична за този автор стилистична определеност. С вълшебствата на четката си художникът чувствено напластява с качествени и звучни бои усещания, трудно поддаващи се на словесен изказ, фиксирани от изострената му сетивност. От зрителя се изисква активност в субективното доразвиване на темата, набелязана в заглавието, тъй като картините му са само повод, отправна точка за политане в безбрежно море от асоциативни връзки. Освен към митологичната сюжетност, интерпретирана в "Леда и лебедът" и "Отвличането на Европа", Греди Асса се насочва и към опростени, дори тривиални теми от пейзажа вън от субекта - облачета, планина, птица - и вътре в него - сън, мираж. Тази игра на вътрешно и външно не ни тласка към феноменологични разсъждения, а е насочена по-скоро към проникване в безкрайните дълбини на цвета, с неговата първична емоционална зареденост. Запратени сме отвъд интериора на съзнаваното, в царството на съновиденията и инстинктите, но не се срещаме с тяхната необуздана и чудовищна страна, а потъваме в лек и ефирен свят, изпълнен с положителна енергия. Създадените спонтанно, сякаш на един дъх картини, са заредени с бликащ, заразителен хедонизъм и ни убеждават, че някои художници са природно надарени с рефлекса да рисуват, както да дишат. Естествената органична творческа нагласа е причина Греди Асса да отдава голямо значение на своите рисунки и да държи на тяхната самостойност като най-пряк и непосредствен начин за предаване на чувството. Въпреки доминиращата роля на интуитивното, то не се излива в произволен автоматизъм, нито в друг краен сюрреалистичен маниер на действие. Тънката мяра овладява, нежно подчинява напористите живописни изблици. В картините на Греди Асса с удивление откриваме, че съкровените, неизразими усети могат да се въплътят с магическата сила на цвета.
Христи Стоилчева