Галерия Стълбата представя концептуално зрялата живопис на ловешкия художник Валентин Узунов. Боята сякаш все още не е засъхнала върху някои от платната, но това не смущава, защото всички те ни отвеждат в посока към естетически изчистената и добре осмислената обобщена позиция на автора.
Клетъчната фрагментарност е налагащата се композиционна линия в творбите му. В повечето от клетките са заключени прегънати човешки тела, които внушават различни състояния. Фигурите са изобразени по-скоро пиктограмно и носят своя символика и емоционална подтекстовост.
На места контурът е категоричен и плътен, другаде е преливащ се и едва загатнат, до почти пълно загубване в наситения фон. Узунов постига въздействието на драматична, многослойно живопис.
Всяка от пиктограмите е концентрирана в свое независимо пространство, отделена е само със своето настроение, носи заряд на отчужденост и напрежение. Същевременно всички фигурални изображения са обединени и вързани в цялостната рамка на единна и равнопоставена композиционна ангажираност.
Йонко Бонов