Пигмалион
от Бърнард Шоу
Постановка
Леон Даниел
Народен театър Иван Вазов
20 и 26 март 1998
Цени на билетите 3000 - 5000 лева

Мари-Клер Белтрандо-Патие
История на музиката" - част 1.
Превели Илка Филипова, Светлана Панчева,
Цвета Цанева и Юлия Юрукова
Издателство Музика
София, 1997
Цена 8000 лева