Жени Захариева-Малеева -
Шопен, Шуберт, Клара Шуман

Преди време вестниците у нас тиражираха новината, че по идея и с активното съдействие на пианистката Жени Захариева е зазвучал отново роялът на Клара Шуман. На него българката е изнесла концерт, който е ознаменувал реставрацията на ценния инструмент.
Този концерт е бил записан и издаден на компактдиск. Заглавието: "Жени Захариева-Малеева - клавирен концерт за освещаване на рояла на Клара Шуман в замъка Браниц". От кратичкото описание на историята в буклета на диска разбираме, че това не е инструментът на Клара Шуман. Тя всъщност е избрала инструмента от фирмата "Брайткопф и Хертел" - Лайпциг, за владетеля на Мускау Херман фон Пюклер и тъй като е "просвирвала" инструментите на фирмата, е съдействала за покупката на рояла. По-късно Клара Шуман е изнасяла концерти в Мускау именно на този роял. На него са свирили още Менделсон и Лист. Инструментът е ценност не само поради този факт, но и защото фирмата "Брайткопф и Хертел" го е създала по патента на основополагащата за конструкцията на роялите английска фирма "Броудуд и синове". Днес роялът се намира в замъка Браниц. Там го е видяла и госпожа Захариева-Малеева и е направила предложение той да бъде реставриран. За целта и тя, и нейни колеги изнасят благотворителни концерти. За три години идеята се реализира не без финансовата помощ на "Лаубаг", акционерно дружество, което се занимава с въгледобив.
Концертът, който Захариева е изнесла, включва творби на Шопен (валсове и мазурки), на Шуберт (Пета соната в ла минор), както и два романса и едно скерцо - композиции на Клара Шуман. Компактдискът с оформлението си и начина, по който е изписан, съдържа целия ентусиазмен възторг от събитието: един ценен инструмент се възстановява от дългото еднообразно и тихо битие на музейния експонат, за да прозвучи в днешни дни. От тази гледна точка изданието е любопитно. Интересни за днешния слушател биха били и включените творби на Клара Шуман. И то не само защото те не фигурират в компактдиск-каталозите; трите пиеси очертават "движението" на пианистката, която композира, между многобройните изсвирени страници от нейните съвременници.
А иначе като цяло нотният текст се изпълнява с едно спокойствие, което създава усещане за монотонност. Твърде стеснена, да не кажа бедна по отношение на динамика и цвят, е звуковата картина на диска, което не благоприятства възприятието... Остава, разбира се, стойността му като свидетелство за един важен момент от една биография.
Естествено имам предвид биографията на рояла.
Екатерина Дочева

Бел. ред.
След критическия отзив на Милена Божикова (бр. 6, 13 февруари т.г.) в редакцията се получи писмо от проф. Жени Захариева, в което тя, наред с недоумението си от оценката на Божикова, ни предлага свой компактдиск, категорично опровергаващ според нея мнението на критичката. Точно него предоставихме за рецензия на наблюдателката на вестника Екатерина Дочева, чието мнение публикуваме тук.