Георги Димитров
Дневник, 9 март 1933 - 6 февруари 1949
УИ Св. Климент Охридски
София, 1997
Цена 35 000 лева

Люлина Мехлемова
Обратен дом
Отечество
София, 1998

Илина Петрова
Стол в партера
Отечество
София, 1998

Анелия Янева
Балетен репертоар на Софийската опера
1928-1998
Евентус
София, 1998
Цена 2500 лева

Анелия Янева
Първите
(В зората на българския балет.
Създаване на национален балетен репертоар)
ЕМ-КО'91
София, 1997
Цена 1700 лева

Съвременна гръцка поезия
Представена от Стефан Гечев
Книга втора
Епсилон
София, 1998
Цена 3000 лева

Микаил Бащу Ибн Шамс Тебир
Сказание за дъщерята на хана
(Епосът на прабългарите")
Агато
София, 1997