Първите шест!

Поводът за срещата на министъра на културата Емма Москова с постоянния представител на Програмата за развитие на ООН в България г-н Антонио Виджиланте бяха представените проекти от 22 читалища, свързани с програмата "Читалището и новите предизвикателства" , която е част от големия проект на Програмата за развитие на Организацията на обединените нации (ПРООН). Вече са известни първите шест читалища, чиито проекти получават финасова помощ по програмата на ООН: читалище "Еленка и Кирил Аврамови" - Свищов, "Развитие" - Велики Преслав, "Зора" - Дупница, "Св.св. Кирил и Методий" - Тополовград, "Развитие" - Елхово, и "Хаджи Ненчо Палавеев" - Копривщица. В близко време предстои да бъдат одобрени проектите на още 5 читалища, а вероятно по-нататък и останалите 11 читалища ще бъдат включени в Програмата за развитие.
К