Инна Пелева
Ботев. Тялото на национализма
Издателство Кралица Маб
София, 1998
Цена 3500 лева

Сезон
Тримесечно литературно списание
Зима, 1998
Издава Сезон
София, 1998
Цена 3000 лева

Et cetera
Алманах за изкуство, брой 4
София, 1998
Цена 4000 лева

Емил Дюркем
Елементарни форми на религиозния живот
(Системата от тотеми в Австралия)
Превели Мария Серафимова, Лилина Янакиева
Издателство София - С.А.
София, 1998

Радостина Григорова
100-те часа на денонощието
Стихотворения
ИК Пламък
София, 1998
Цена 1000 лева

Робърт ван Хюлик
Скелет под камбаната
Превел Явор Въжаров
София, 1998
Цена 3500 лева