В галерия XXL Дан Тенев показва новата си инсталация, озаглавена "Битие".
Битието е понятие, което търпи множество интерпретации - от чистата философия до фанатичната идеология. По-нетрадиционно е да го осмисляме от гледна точка на физиката, но ето че един художник представя битието именно като част от електрическа верига.
С помощта на няколко реотана, разделящи пространството на галерията на две, Дан Тенев успешно извървява пътя от втръсналото ни "битието определя съзнанието" до любопитното "битието определя функционирането на веригата". Всяко човешко същество, съзерцаващо тънките нишки на реотаните, става част от тази верига.
На инсталацията спокойно й приляга определението "тотална", защото няма как да бъде игнорирана - освен че свети, тя и топли. В известен смисъл зрителското "битие" е сведено до това на нощната пеперуда, която с цялото си същество се стреми към смъртоносния капан на светлината, който по никакъв начин не може да бъде избягнат.
За работата на Дан Тенев един философ или културолог с богато въображение би могъл да напише книга. Сама по себе си обаче тя е толкова естетска и чиста, че всякакви допълнителни обяснения я натоварват излишно. Ето защо ми се иска да оставим "Битие"-то на художника да "битува" в XXL просто като една от успешните изяви на автора си.

Илина Коралова