Февруари без съмнение бе месецът с най-много скулптурни изложби из софийските галерии. При почти "конкурентни" условия за втори път галерия "Макта" показва в самостоятелна изложба кавалетна пластика и рисунки на варненския художник Христо Христов. Единното впечатление се изгражда от общия пластичен замисъл на автора, реализиран в два различни материала.
Пластиката и рисунката на Христо Христов устойчиво стоят в образа, във фигуративното начало, изведено в балансирани композиции, често почти симетрични, с постоянен тематичен репертоар. Култът към слънцето, кръгът, женското начало, символите на плодородието, приказното, играта създават атмосферата на своеобразно езическо светоусещане. Без директни цитати творбите насочват към експресията на късноелинистичната и раннохристиянска образност. Тази симбиоза и асимилация на културни модели е овеществена с изключително професионално умение. Водещ е силуетът, линията е изчистена, но контурът остава подвижен и гъвкав, на места фактурно капризен.
Декоративността на работите носи надлични стойности, намерени в модуса на устойчивите културни ценности на европейския тип мислене и цивилизация.

Галина Боткова