Изложбата "Експериментален ситопечат" (март - април 1998), е поредната силна проява на Полския институт в София. Изложбата беше открита от проф. Анджей Смочински, директор на Центъра по ситопечат към Художествената академия "Владислав Стшемински" в Лодз. Изложбата, която за съжаление не можа да покаже всичките 31 произведения, докарани за случая в България, както и присъствието на проф. Смочински, е директна покана за сътрудничество към плакатистите и специалистите по ситопечат у нас. Центърът в Лодз съществува от 1992 г. като приемник на Ателието по ситопечат, създадено от покойния вече проф. Роман Артимовски през 1972 г. В него се отпечатват най-сложните от художествена и техническа гледна точка работи. Центърът работи с най-изявените полски творци. Освен някои музейни функции, които вече е реализирал - създаване на сбирка полски плакати и колекция полска графика, центърът има чисто практическа насоченост. Липсата на организация, която да обединява и подкрепя ползващите техниката на ситопечата, ражда идеята за Сдружение на ситопечатарите, което вече е член на международната организация по ситопечат FESPA. Главната му задача в момента е да стане учебно-информационен център за Източна и Централна Европа. На 3 и 4 ноември 1997 съвместно с FESPA във Варшава са били организирани конференция и изложба, т.нар. MiniFESPA. Това е най-значителната проява в областта на ситопечата в Полша. През 1997 г. Центърът става член на SGIA (Международно сдружение на графици и ситопечатари), основано през 1948 г. в САЩ. Предстои основаването в Лодз на учебен център за Източна Европа, който евентуално ще прерасне в общоевропейски. Пълна сбирка от творбите, създадени в центъра, има в различни полски градове - Виланов, Познан, Острава. Работи от него са показвани на международни биеналета на плаката. Ще бъдат показани и тази години на биеналето във Варшава. Изложбата в София представя работи на известни творци като Фиялковски, Вашилевски, Томашевски, Понговска, Млодоженец. С едно изключение от неполски автор - Шигео Фукуда. За изкушените в ситопечата предстои издаването на полски на фундаменталния труд на Андре Пейскенс "Създаване на ситопечатен шаблон", както и полско-английски речник на ситопачатарските термини. Номериран отпечатък на плакат, изработен в Центъра в Лодз, струва 50-120 щ. д. На Запад цената е към 300-1000 щ.д. Центърът вече работи с художници от Украйна. Дали ще заработи и с наши плакатисти е въпрос на неопределено бъдеще, за което е трудно да се съди, ако се има предвид, че на откриването на изложбата присъстваха няколко случайни минувачи и четири-пет възрастни жени.

И.И.