На гости на Словашкия институт в София днес пристига психотроникът инж. Андрей Шандор. Уникалността на водената от него лаборатория се дължи до известна степен и на случайността. През 1983 г. Чехословашкият институт по метрология някак си приема алтернативните изследвания на собствената си територия. После благосклонен се оказва Изследователският институт за животинска продукция в Нитра и от 1987 г. психотрониката в Чехословакия, после в Словакия се свързва уникално със селското стопанство. Андрей Шандор изследва и измерва деформации на земното електромагнитно поле, картографира геопатогенни зони и с помощта на лазерно или друго оптично лъчение ги активира или екранира. Като изхожда от наблюденията си за нуждите на растителния и на животинския свят, изследователят се стреми да създава предпочитания от растенията или животните вид на полето. Статистическите показатели за добива, студоустойчивостта и вида на селскостопанските продукти (растителни и животински), отглеждани върху третирани от колектива на инж. Шандор площи и в Словакия, и в Калифорния, и в Аризона, говорят за определен резултат от усилията. А това несъмнено поставя въпроси за евентуалното зараждане на нова култура на селското стопанство, за нови начини на общуване с природата, а може би и за непознати въздействия върху хората.

В.Т.