Ерика Джонг
Страх от летене
Допечатка
Превела от английски Галина Парашкеванова
Библиотека 48
София, 1994
Цена 2900

Грилпарцер в сексшопа
и още 11 съвременни австрийски пиеси
от Петер Турини, Волфганг Бауер, Вернер Шваб,
Херберт Бергер, Хелмут Пешина, Волфганг Херлес,
Моника Хелфер, Верена Канаан
Подбрани и преведени от Владко Мурдаров
Пигмалион
Пловдив, 1998

Морис Мерло-Понти
Хуманизъм и терор
Есе за комунизма
Превела от френски Евгения Грекова
Въведение Мария Серафимова
Любомъдрие
София, 1998
3900 лева

Д-р Лорънс Бауман, Робърт Рич
Десетте най-тревожни проблема с тийнейджърите
и как да се справим с тях
Превод Магдалена Ташева
Издателство Кралица Маб
Цена 3900 лева