Реплика към конкурса на балет Арабеск

Както вече е известно, на 19 март в София се проведе за трети път балетна вечер върху съвременна българска музика и връчване на възпоменателните награди за хореографи "Маргарита Арнаудова". Бих спорила, че това беше балетна вечер, тъй като бяха показани 3 съвременни хореографии, които не включваха класическата балетна техника. Само "Жарава" с хореография на Антоанета Алексиева предпочете старите канони. Музиката, включена в хореографиите, също можеше да бъде подбрана по-внимателно от хореографите. Но да оставим тези въпроси за музикалната критика. Участвах в конкурса единствено защото моята преподавателка Елисавета Маринова ме убеди, че трябва да си подам документите и да работя с трупата на балет "Арабеск".

Как протече конкурсът е вече известно (виж бр. 12 на в. "Култура", "Разминаване с балета").

Искам да споделя впечатленията си от един друг международен конкурс за хореографи, проведен през януари 1998 в Гронинген, Холандия. Кандидатстваха 105 хореографи от 24 страни, селекционираха 14 трупи. Там правилата са ясни още преди да кандидатстваш. Във формуляра, който се попълва, са написани следните условия: конкурсът е за всеки млад хореограф в полето на съвременния танц. Хореографите, както и изпълнителите, трябва да докажат професионалното си образование или практика и професионален опит. И следват поясненията: времетраене 8 - 12 минути; премиера - след 1 септември 1996 г., не се приемат хореографии, които са в репертоара на утвърдени трупи. Селекцията се прави на базата на изпратения видеоматериал, автобиографията на хореографа и танцьорите и краткото описание на работата или артистичната концепция на хореографа. Има фиксиран срок за приемане на документите, който не може да бъде нарушен. Не се приемат творби на хореографи, спечелили конкурса предишните години. Присъжда се първа и втора награда от международно жури, което е различно от журито, определило хореографите при първата селекция.

След моето участие в Холандия организаторите ми изпратиха резюме от решението на журито, както и всички рецензии, излезли за конкурса. Предполагам, че не са ми пратили всичко това, защото бях отличена с първата награда, но така са постъпили и с всички участници. Те трябва да знаят критерия, по който са присъдени наградите.

На 19 март на нашия конкурс в София журито не излезе с никакво становище. То всъщност беше поставено в тежка ситуация. Как да оценяваш съвременна хореография, като никой от тях през последните години не е бил на световен престижен фестивал или конкурс! Някои от тях даже не са запознати с основни модерни техники, да не говорим за тенденциите от последните 30 години, както и според мен не се различават основни методи и стилове, коментира се и се употребява грешна терминология. С извинение към иначе уважаваните от мен господа, но това е факт.

Ценя усилията на организаторите - ръководството на балет "Арабеск", и благодаря за възможността да работя с трупата, но когато се организира такава вечер с награди, трябва да се поеме отговорност. Тази година (трето издание) като че ли разочарова всички. По време на репетиционния период се сблъсках с различни мнения и разбирания за танца, колкото са танцьорите на трупата. Това е напълно нормално. Някои предпочитат пируети и арабески, други се интересуват от откриване на нови движения, трети - от съдържанието, а не само от външната форма. Цитирам обаче критерия на международното жури в Холандия - талант за хореография, връзка между артистичната концепция и формата, чрез която е представена, хореографска оригиналност. Три прости и ясни критерия. Според мен, ако конкурсът има амбицията да се развива, може даже да се даде възможността творбите да се представят не само от трупата на балет "Арабеск". Защото бяхме свидетели на съвършено различни хореографии, които изискват понякога и различно тренирани танцьори. Освен това и самите изпълнители имат свои предпочитания, не би трябвало да се показва хореография, в която те участват сухо и по задължение. За по-внимателна оценка конкурсът може да протече 2 дни. И без това бяха организирани две вечери. НДК любезно предостави зала 2. Така журито ще може по-прецизно да даде своята оценка и само публиката, дошла на двете вечери, ще може да гласува. Това са и истинските зрители. И защо да не се покани международно жури? Като нямаме традиции в съвременната хореография и точни критерии, имаме атрактивни съждения и постмодерни предложения.

За всички хореографи, които искат да представят свои работи, оставям адреса на конкурса в Холандия, а адреса за възпоменателните награди "Маргарита Арнаудова" лесно може да бъде намерен.

International Competition for Choreographers

P.O. box 70 20

9701 JA Groningen

The Netherlands

Галина Борисова