Стоян Джуджев, неговият живот и творчество бяха тема на сесията в Съюза на българските композитори. Тя се състоя на 27 март, няколко дни след смъртта на фолклориста. На нея се събраха колеги, които са работили с професора, които са имали възможност да се доближат до личността му и да вземат от него това, което им е помогнало да правят своите проучвания и приноси във фолклористиката. Очерта се мнението, че едва ли има друг народ, чиято народна музика да е така изчерпателно и задълбочено проучена и че това се дължи най-вече на знаменитите томове, които българският учен създаде преди почти половин век. Почти всички участници в сесията спокойно могат да се нарекат негови възпитаници - известно е, че проф.Стоян Джуджев постави солидните основи на българската народна музика като учебен предмет в Държавната музикална академия. Така той подготви десетки български и чуждестранни дипломанти и докторанти. И ако другаде в света тази дисциплина не е на толкова високо ниво, то това дължим тъкмо на проф. Джуджев.

Член-кор. Николай Кауфман