Пред приватизация

С разпореждане №12 от 19 март 1998 г. се променя ведомствената принадлежност на търговски дружества от системата на Министерството на културата, осъществяващи производствена дейност. В десетдневен срок те трябва да преминат към Министерството на промишлеността. Според държавните чиновници това се прави в интерес на предстоящата им приватизация.

Миналата седмица агенция "Балкан" напусна за един час жанра пресконференция и опита дискусия по проблемите, произтичащи от горното разпореждане. Участници бяха проф. Димо Димов - заместник-председател на парламентарната комисия за култура, Величка Филипова - главен секретар на Министерството на културата, Антоний Гълъбов - отдел "Анализи и връзки с обществеността" на Министерството на културата, Димитър Христов - управител на "Софкнига" EООД, Валери Станков - шеф на издателство "Галактика", Варна. Най-точно формулира проблема проф. Димов, ексминистър на културата: няма никаква гаранция, че прехвърлените обекти ще запазят своя предмет на дейност след приватизацията, особено в условията на корупция. И най-важното, това прехвърляне лишава министерството от инструментите за провеждане на собствената му политика."Аз зная на какво ще се обърнат нашите кина", каза той. Димитър Христов обяви, че "Софкнига" няма да изпълни разпореждането, според което дружеството трябва да опразни в тридневен срок книжарниците на площад "Славейков". По негови сведения там щели да се настанят кухните "Метрон". Представителите на Министерството на културата бяха по-оптимистично настроени - те се надяват Министерството на промишлеността да уважи техните препоръки за запазване предмета на дейност на въпросните обекти.

Тук публикуваме пълния им списък:

I. Кинопоказ

1. "Пирин филм" ЕООД Благоевград

2. "Бургас филм" ЕООД Бургас

3. "Варна филм" ЕООД Варна

4. "Видин филм" ЕООД Видин

5. "Враца филм" ЕООД Враца

6. "Търнов филм" ЕООД Велико Търново

7. "Габрово филм" ЕООД Габрово

8. "Добрич филм" ЕООД Добрич

9. "Кърджали филм" ЕООД Кърджали

10. "Велбъжд филм" ЕООД Кюстендил

11. "Ловеч филм" ЕООД Ловеч

12. "Перник филм" ЕООД Перник

13. "Огоста филм" ЕООД Монтана

14. Пазарджик филм" ЕООД Пазарджик

15. "Плевенски филм" ЕООД Плевен

16. "Разград филм" ЕООД Разград

17. "Русе филм" ЕООД Русе

18. "Силистра филм" ЕООД Силистра

19. "Смолян филм" ЕООД Смолян

20. "Сливен филм" ЕООД Сливен

21. "Искър филм" ЕООД София

22. "Верея филм" ЕООД Стара Загора

23. "Търговище филм" ЕООД Търговище

24. "Хасково филм" ЕООД Хасково

25. "Шумен филм" ЕООД Шумен

26. "Ямбол филм" ЕООД Ямбол

27. "България филм" ЕООД София - в ликвидация

II. Издателства

1. ИК "Ведрина" ЕООД София

2. ИК "Галактика" ЕООД Варна

3. ИК "Земиздат" ЕООД София

4. РИЦ "Култура" ЕООД София

5. ИК "Младеж" ЕООД София

6. "Музика" ЕООД София

7. "Народна култура" ЕООД София

8. "Отечество" ЕООД София

9. "Просвета" ЕООД София

10. "П.К. Яворов" ЕООД София

11. "Свят" ЕООД София

12. "Спектър" ЕООД София

13. "Техника" ЕООД София

14. "Цанко Церковски" ЕООД София

15. "Христо Г. Данов" ЕООД Пловдив

16. "Лада М" ЕООД София

17. ИК "Хр. Ботев" ЕООД София

18. ИК "Дума" ЕООД София - в ликвидация

III. Книгоразпространение

1. "Софкнига" ЕООД София

2. "Култура" ЕООД София

IV. Дружества с промишлен и/или търговски характер

1. "Алианс" ЕООД София

2. "Артиас" ЕООД София

3. "Балкантон" ЕАД София

4. "Културинвест" ЕООД София

5. "Нестандартно оборудване" ЕООД Плевен

6. "Сценична механизация и апаратура" ЕООД София

7. "Културстрой" ЕООД София - в ликвидация

V. Дружества от полиграфическата промишленост

1. "Чаталка" ЕООД Сливен

2. "Център по полиграфия" ЕООД София

К