Петър Чухов
Руни
Издателско ателие Аб
София, 1998

Лидия Върбанова
Спонсорство и дарителство в изкуствата
Университетско издателство Стопанство
София, 1997

Стоян Буров, Пенка Пехливанова
Малък тълковен речник
на българския език, А-Я
Слово
Велико Търново, 1998
Цена 3900 лева

Върбан Вътов
Малък фразеологичен речник
на българския език, А-Я
Слово
Велико Търново, 1998
Цена 1700 лева

Иван Харалампиев
Малък етимологичен речник
на българския език, А-Я
Слово
Велико Търново, 1998
Цена 1300 лева

Юлия Кръстева
Обладаване
Роман
Превела Нина Венова
Хемус
София, 1998
Цена 2800

Бил Гейтс
Пътят напред
Превела Димана Ст. Илиева
София, 1998
Цена 7900 лева