Юбилейните страсти на Чаушов

Трудно може да се обозри една многолетна творческа "еманация" в броени редове. Трудно не само защото е многолетна (т.е. с натрупвания на множество художествени факти), но и разнопосочна - от играта на линията, раждаща карикатури и сатирични графики, до играта на мисълта, раждаща нови философски идеи за Началото на света.
Кое кара известният на всички художник-карикатурист Георги Чаушов да остави през 1994 г. сатиричното си перо (както се казва) и да се затвори в ...село Бериево! И не само да се затвори, но и да се замисли върху "битие и небитие" (т.е. нищото) - проблем, който Лао Дзъ в трактата си "Дао Дъ Дзин" решава, като казва, че "битие и небитие взаимно се пораждат"; да огледа "безобразното" и да открие, че "означава нещо", което отсъства, без да се съгласи, че навярно то е "нещо", което няма просто "ПЪРВОобраз"; да види, че Вселената е не само "форма, съдържание, а и граница-откритие, което е заложено в най-ранната орфическа теогония ("Зевс е начало, среда и край"); да промисли отново старогръцката идея за самозараждането на "огнения логос" в света на Хераклит - идея която подозрително присъствува в теорията за Големия взрив на физика Стивън Уайнбърг, и най-накрая да сътвори свой собствен модел, теория на триализма!
Какво се е случило през 1994 г. - за широката публика това ще остане Голяма тайна!?! Но за историка на изкуството тази книга е интересна с похвата, начинът, по който се водят логическите съждения - съпоставяне на "реалното" с "нереалното", на понятия и категории от различни порядъци, при което се ражда... Парадокса, а той е вербалният израз на гротеската - способ на сатирична типизация, чрез който Георги Чаушов създава великолепните си карикатури, сатирични графики и рисунки.
Яркото творческо присъствие на карикатуриста Георги Чаушов в нашата съвременност (за някои вече минало) идва от времето, когато във вътрешно политически план да се индивидуализират персонажи от властта беше доста рисковано начинание (да не кажем невъзможно). Хуморът се представяше от типологизирани образи - лош директор, невярна съпруга, тарикат работник, хитър селянин и т.н.
Карикатуристът се "защити" чрез участие в процеса на създаване на един своеобразен жанр - сатиричната графика, конституираща "езоповския" по своята семантика пластичен език. Ученикът на проф. Веселин Стайков, добрият рисувач Георги Чаушов чрез графичния изказ на една злободневна сатирична оценка (без участие на хиперболата-пластическата деформация), чрез една по-сложна идейно-смислова система, която отдавна е позната в изкуството литература като гротеска, навлезе в публичното пространство.
Ако скъсените пропорции, любопитният детайл, артистичният щрих - все елементи от почерка на автора, носят носталгичния дъх на карикатурите от началото на века ("Фенер", "Шантиклер" и др.), то явления, събития, личности по пътя на строгото сатирично иносказание се явяват отречени като явления на съвременността. Фантазната енергия се извлича от съпоставянето на "реалното" с "нереалното" или реални неща, но несъпоставими в действителността, които по пътя на аналогията, сравненията, наподобяванията, асоциациите се дешифрират в ясни факти и явления. Езоповският език, "любовното" внимание към изразните средства и формалните проблеми, безкрайният ресурс на тоталитарна демагогия сплитат сатиричната карикатура, в която "тайното става явно", а оттук собствено сатирично-комичното обезсилва обекта. Не се забравят и не могат да се смалят със залеза на слънцето сатирични графики от рода на "Правова кошара", където и овчарят, и овцете, и кучето, и вълците издигат глас за права - един непреходен обществен феномен.
В битовата карикатура любимият му похват е парадоксът, който се получава от относителността на вербалните идиоми - например карикатурата "Днес ще ядем пържени тиквички" и буквално пластически ситуирания образ (две отрязани глави).
Зрителят може да открие и други страсти на Георги Чаушов - към рекламата и илюстрацията.
Кой е Георги Чаушов? Карикатурист, сатирик или философ, физик! Скептик или теософ? На тези въпроси може да се отговори само в изложбената зала на "Шипка" 6... където е юбилейната му изложба!

Галина Цонева