Et cetera прилича на изискан салон от миналия век. Гостите са подбрани, говорят си само за изкуство. Казвам от миналия век, защото по страниците на този алманах времето тече сладостно бавно и достатъчно дълго, за да се нарадваш на всеки детайл от срещата с разни необикновени личности. Домакинята на салона, неизменно преливащата от положителни енергии Майя Праматарова, кани всеки път по няколко изключителни в своята област персони, около които гостите нетърпеливо се скупчват. Този път, в четвъртото издание на алманаха, тя е събрала заедно Резо Габриадзе, Емил Чакъров, Ема Томпсън и Кенет Уайт. Специално за премиерата в Народния театър пристигна Владислав Баяц, директор на Центъра за геопоезия в Белград. Вера Найденова говори кратко и с чувство. Голямата изненада беше таши пуджа - тибетски молебен за добро, разигран от Александър Илиев и съмишленици. Така се материализира на живо, с всичките си красоти, ухания и звънци, един фрагмент от дневника, който невероятната Ема Томпсън е водила по време на снимките на "Разум и чувства". Прочетете го.

С.М.