Ифра Нийман е личността, в чиято чест бе концертът с участието на няколко от най-добрите ни изпълнители. Поводът бе 25-годишнината от учредяването на стипендията за български цигулари в "Гилдхол". Първият щастливец, който я е получил, е Минчо Минчев. Цигуларят, който от есента на тази година ще има същата възможност, е Емил Чакалов.
Българските цигулари, които се обучават в музикалния факултет на "Гилдхол", са подкрепяни от Академията за музика и танц със същото име в Лондон и от Британския съвет. Проф. Нийман счита, че работата му с талантливите млади български музиканти му носи удовлетворение. Те самите пък използват всяка възможност, предоставена им от "Варненско лято", да присъстват на майсторските му класове. В организирания и сега тридневен курс в ДМА "Панчо Владигеров" официално броят им бе 24, но още десетки бяха слушателите, които пожелаха да присъстват. Макар че не всички бяха цигулари.
За изключителните му заслуги към българското музикантство академичният съвет на Академията присъди на проф. Ифра Нийман званието "Доктор хонорис кауза". На церемонията прозвучаха творби на Барток в интерпретация на квартет от млади български изпълнители, които сега се обучават в "Гилдхол".

K