Културен коктейл

Факти, факти, факти
На "Славейков"

Пресконференция на Хъшове
Интелектуалска декларация
Юбилейната изложба на Георги Чаушов, Галина Цонева
Изложба на Николай Янакиев в Германия, Георги Каприев
Новият стар закон за електронните медии, Снежана Попова
Мартенски музикални дни, Драгомир Йосифов, Мария Дундакова
Георги Балабанов във Витоша, Ивомила Иванова
Цигулковото дефиле, Милена Божикова
Стефан Лютаков в Ирида, Мария Василева
Перуанска пиеса на българска сцена, Красимира Методиева
Концерт в чест на Ифра Нийман
Актьорско ателие на Маргарита Младенова
Мари-Клод Пиетрагала в Софийската опера
Вторият Ботев - живот в страдателен залог, Вяра Ангелова
БНТ присажда хоботи, Борислав Борисов
Новият брой на алманаха Еt cetera
Международен конкурс за есе