Доц. Лидия Върбанова преподава в катедра "Управление на социално-културните дейности" към УНСС в София, директор е на програмата по Артмениджмънт и културна администрация в НБУ. Изнася лекции в НАТФИЗ "Кр. Сарафов" и в Института по индустриални отношения и мениджмънт "ОКОМ", София.
Била е гостуващ изследовател в университети в Калифорния, Лос Анжелис, стипендиант на НАТО в програмата по развитие на неправителствените демократични институции и на японската фондация за гостуващ изследовател в университета в Нагоя. Специализирала е и в Ръскин Колидж, Оксфорд. Изнасяла е доклади и лекции на международни научни конференции и семинари в Испания, Холандия, Великобритания, Франция, Австрия, Русия. Представител е на Източна и Централна Европа в Координационния съвет на Европейската мрежа на програмите по културен мениджмънт.
Автор е на редица публикации у нас и в чужбина. През 1997 година Университетското издателство "Стопанство" издаде две нейни книги: "Управление на изкуствата" и "Спонсорство и дарителство в изкуствата".

К