Мария Каро
Карта
Поредица Ягодовите полета
Издателство ЛИК
София, 1998
Цена 1000 лева

Емил Андреев
Късен сецесион
Свободно поетическо общество
София, 1998
Цена 2000 лева

Димитър Василев
Развод по сицилиански
,
Върни се в рая, Ева
Вулкан 4
София, 1998

Николай Цонев
Окото на гарвана
Аб, издателско ателие
София, 1998

Николай Тилкиджиев, Светла Колева, Цочо Златков,
Мая Келиян, Добринка Костова
Социална стратификация и неравенство
М-8-М
София, 1998

Демократически преглед,
есен/1997
Списание на либералната общност
Издава дружество Гражданин
София, 1998

Факел,
брой 1/1998
Литературен двумесечник
Факел експрес
София, 1998
Цена 2300 лева