В галерия Райко Алексиев Илиян Лалев представи, макар и само за няколко дни, своята инсталация "При затворени врати". Интегриращият фактор на идейното и композиционното единство на този твърде своеобразен "опус" беше поета от пространството на това уникално помещение, където дванайсетте врати - различни по формат, структура, цвят, характер и т.н., представиха твърде нагледно усещането за "пътища за никъде". Или може би пътеки без изход. Въздействието беше допълнено от една въртяща се врата, поставена в центъра ("обикаляне около центъра", "въртене в кръг", "бяг на място"), както и от камера, прожектираща върху екран поведенските реакции на публиката.
Достатъчно изчистената и категорично изявена идея на инсталацията вписва представянето на Илиян Лалев в серия концептуални прояви (Павел Койчев, Димитър Лалев), организирани в същата галерия. Замисълът на автора оставя достатъчно свободни зони за активно асоциативно възприемане от страна на зрителя. Вратата - конкретен материален обект със съответните веществени и пластически характеристики, едновременно е и метафора на границата, на сливането/разделянето на пространствените зони и т.н. Символичното трансформиране и интерпретация на една подобна функционална преграда и извличането на социалнопсихологически и екзистенциални смисли от това е определено постижение на художника. Въпреки че е породена от съвсем конкретни импулси - визираща по думите на самия автор "безизходицата, отчуждението и изолацията - понятия, които станаха емблематични за твърде дълъг период от време", инсталацията на Илиян Лалев прекрачва в известен смисъл границите на "тук" и "сега", за да достигне до метафизичните измерения.

Чавдар Попов