До членовете на Съюза на българските филмови дейци

На основание чл. 20 от Устава, Управителният съвет на СБФД, на свое заседание от 06.III.1998 г. свиква на 27.04.1998 г. от 9.00 ч. в Дома на киното - ул. "Екзарх Йосиф" 37 отчетно-общо изборно събрание със следния дневен ред:
1. Отчет на председателя на СБФД
2. Отчет на Контролната комисия на СБФД
3. Предложения за изменение и допълнение на Устава на СБФД
4. Изказвания по докладите и предложения
5. Избор на председател, Контролна комисия и Управителен съвет на СБФД
6. Обявяване на резултатите от избора.
Присъствието ви е наложително.

Управителен съвет на СБФД
Предсадетел: Павел Васев