Девета сесия за подкрепа на театрални проекти - март 1998 г.
На 22 и 23 март 1998 година се проведоха заседанията на Националната експертна комисия за подкрепа на театрални проекти. Още на 24 март на пресконференция в Министерството на културата бяха съобщени резултатите от сесията, на която са разпределени субсидии в размер на 110 милиона лева - най-голямата сума раздавана за проекти досега. Очевидно Националният център за театър прави сериозни усилия за промяна по посока утвърждаване на проектното мотивиране при субсидиране на различни театрални дейности. За пръв път повече от 1,5 % от сумата е заделен за осъществяване на липсващата досега "обратна връзка", при която ще се даде възможност за анализиране и оценка на реализираните проекти от предишните сесии. На пресконференцията Николай Поляков - заместник-министър на културата, обяви, че през 1998 г. ще има четири сесии за театрални проекти.
Националната експертна комисия, заседавала на деветата сесия, е в състав (по азбучен ред): Венета Дойчева, Веселин Калановски, Галин Стоев, Елза Лалева, Илка Зафирова, Йосиф Сърчаджиев - председател, Мая Петрова, Митко Тодоров, Росица Миновска, Филип Трифонов.

Н. В.