Веда Словена имаше официална премиера миналата седмица, един век след първото си появяване. Луксозното издание на "Отворено общество" представлява два тома в калъф. Съставител е Борис Христов, автори - Богдан Богданов, Лучия Антонова, Тинка Костова, Иван Богданов, Иван Шишманов, Михаил Арнаудов, Татяна Кметова, Цветана Величкова, Милена Беновска, Пламен Бочков; редактор Татяна Кметова, художник Яна Левиева. В първия том е отпечатан скандалният сборник от народни песни, събирани от учителя Иван Гологанов в Западните Родопи по поръчка на Стефан Веркович през втората половина на миналия век, наречен "Веда Словена", който и до днес разделя изследователите между позициите "автентичен" и "мистификация". Добавен е научен апарат: речник на диалектните думи; принципи за предаването на текста в съвременното издание; монографията на Иван Богданов с известни съкращения. Във втория том са публикувани документи, изследвания, песни и предания, които имат отношение към "Веда Словена". На тържествената премиера в наистина подходящия интериор на Археологическия музей, Михаил Неделчев каза, че това е най-доброто издание на българска литературна класика, осъществявано някога у нас. Той припомни историята на двата големи спора около автентичността на "Веда Словена", предрече трети, който ще бъде провокиран от новото издание и най-искрено сподели изненадата си, че още нито един български писател не е посегнал на невероятната биография на самия Веркович. Михаил Неделчев препоръча на издателите да направят още една версия на "Веда Словена" - по-достъпна, по-евтина (цената на луксозното издание в калъф е около 40 долара). Съставителят Борис Христов изказа специална благодарност на всички, които са помогнали за осъществяването на този грандиозен издателски проект. В някой от следващите си броеве "Култура" ще му отдели специално внимание.

С.М.