Виртуални революции една четвърт

През септември т. г. в Ливърпул и Манчестър, Великобритания, ще се проведе Международен симпозиум за електронни изкуства ISEA'98 на тема "Революция и терор". По време на фестивала ще завърши и ще бъде представен проектът "Виртуални революции".
Идеята за проекта се заражда в началото на 1997 година. Инициатор е Илиана Недкова. Целта е около двадесет творци от Източна и Западна Европа да изразят със средствата на електронните изкуства своето виждане за революцията и терора в най-широкия смисъл на тези думи. Творците ще пътуват, ще се срещат, ще ползват в определени случаи техническо оборудване, а творчество им ще бъде представено на ISEA'98. Те имат пълна свобода в идейното и художественото съдържание. Координацията на проекта е поделена поравно между Центъра за изкуства "Сорос" - София, FACT - Ливърпул, MUU - Хелзинки, и V2 - Ротердам. Финансирането се осъществява от Европейската културна фондация и от Интернет-програмата на Центъра за съвременно изкуство "Сорос" - Ню Йорк.
Софийската част е с работно заглавие "Виртуални революции една четвърт" и има по-особена форма. На останалите места процесът протича основно във вид на семинари. Участниците във "Виртуални революции една четвърт" ще изразят своето виждане върху темата, общувайки от разстояние чрез всички средства за комуникация и трансфер на информация по Интернет.
"Виртуални революции една четвърт" преследва две цели. Първо - група творци, събрани в екип, да постигнат съгласие върху обща идея, която да изразява тяхното виждане по темата. Това е уникален експеримент: как независими творци, упражнявайки своето право на свобода на мисълта и изразяването, могат да се обединят в екип и да постигнат сами съгласие, упражнявайки друго актуално умение - да живеем заедно и преследваме общи цели. Второ - да създадат своето електронно изкуство, общувайки само по Интернет, без никакви срещи на живо. Експеримент ще бъде широко отразен в медиите, за да направи тази форма на общуване по-близка за повече хора и да им помогне да влязат скоро, бързо и лесно в комуникационната ера.
Проектът е отворен за всички. Поради ограничения брой места и големия интерес, проектът предвижда възможност за включване на множество наблюдатели и дистанционни участници. За информация пишете до: illie nedkova [vr@fact.co.uk] at fact, liverpool, england; tapio makela [tapio@projekt.net] at polar circuit, tornio/rovaniemi, finland; javor raitchev [jraitchev@sca.osf.acad.bg] at sca, sofia, bulgaria; andreas broeckmann [abroeck@v2.nl] at v2_, rotterdam, the netherlands.

Явор Райчев