Културен коктейл

Факти, факти, факти
На "Славейков"

Веда словена в луксозно издание
Държавни субсидии за театър
Петминутките, Вяра Ангелова
Фестивал на етнографския филм, Антония Ковачева
Виртуални революции една четвърт, Явор Райчев
Спектакълът на Пиетрагала, Боянка Арнаудова
Невена Дякова-Чавдарова в Ценител
Красимир Терзиев в Ата, Мария Василева
Концерт на Виторио Форте, Ива Бончева
Илиян Лалев в Райко Алексиев, Чавдар Попов
Развръзка в горнооряховското читалище, Любен Русков
Денят на културните паметници, Тодор Кръстев
Съобщение на Съюза на българските филмови дейци