Книга за Михаил Величков
от Невена Стефанова
Издателство Зограф
Варна, 1998
Цена 5000 лева


Факел
литературен двумесечник,
година осемнадесета
книжка първа, 1998
Цена 2300 лева