Отиде си завинаги от Благовградския театър и от белия свят актьорът
Илия Недялков.
Остана ни спомена за едно голямо сърце, за една по мъжки преглътната лична драма и най-вече десетки образи, сред които Иван Шишман от "Иван Шишман" на К. Зидаров, Исай в "Януари" на Й. Радичков, Бащата в "Игра на живота и смъртта в пепелната пустиня" на Х. Ловинеску, Бригела в "Слуга на двама господари" на Голдони и много други, които бележат пътя на една сложна, противоречива и нереализирана докрай творческа личност.

Мир на праха му!

ДТ "Н. Вапцаров" - Благоевград