Вампири, гундураци, змей
Написа Красимир Мирчев
Картините нарисува Виктор Паунов
Панорама
София, 1998
Цена 5500 лева

Български месечник
Списание за словесност, книжка 4/5, 1998
С притурка за най-младите
Издава Свободно поетическо общество
София, 1998
Цена 2000 лева

Страница
Литературно списание, 1/1998
Издава Дом за литература и книга
Пловдив, 1998
Цена 1500 лева

Времето на жените
Сборник със статии на
Люс Иригаре, Пол де Ман, Вирджиния Улф, Жак Дерида и др.
Съставители Пенка Дамянова, Димитър Камбуров,
Корнелия Мерджанска, Ралица Мухарска, Миглена Николчина
УИ Св. Кл. Охридски
София, 1997
Цена 7500 лева