Художниците от независимата асоциация АПСОЛЮТНО от Нови Сад, Югославия, ще представят своите Интернет и аудиопроекти, видеофилми и диапозитиви от предишни работи в София и Варна. Те могат да се видят на 27 април в Галерията за чуждестранно изкуство (от 16 ч.) и на 28 април в Центъра за изкуство "Ата" (от 17 ч.). В галерия ТЕД във Варна те ще се представят на 29 април (от 17 ч.).
Независимата асоциация АПСОЛЮТНО е основана през 1993 г. в Нови Сад, Югославия. Художествената й продукция е плод на творчеството на нейните членове (Зоран Пантелич, Драган Ракич, Божана Петрич и Драган Милетич).
Първоначално APSOLUTNO работят в полето на изящните изкуства. Постепенно търсенията им се развиват не само по посока на естетическото, но включват културни, социални и политически аспекти. Проектите на АПСОЛЮТНО се базират върху интердисциплинарното изследване на реалността с цел да я "отворят" за нови прочити. Процесът често се съсредоточава върху заобикалящата среда и изисква продължителност на възприятието, за да могат различни факти или детайли да бъдат забелязани, разбрани и интерпретирани. Идеите се реализират на обществени места или на места с конкретни функции (док, мост, гробище, граница и др.).
Художествената концепция на АПСОЛЮТНО следва принципа, че пътят към универсалното минава през местното, локалното. Поради това проектите обикновено възникват като отговор на социологическа, културна или политическа провокация от окръжаващата среда.
Представянето на асоциацията в България се осъществява със съдействието на Центъра за изкуства "Сорос" и галерия "ТЕД"-Варна.

М.В.