Тоня Горанова
Изложба живопис
Зала Райко Алексиев
16 - 23 април 1998
Цени от 800 до 1400 долара

Страданията на младия Вертер
по Гьоте, Киркегор, Кафка, Т.С. Елиът, А. Бовел
Спектакъл на
Лилия Абаджиева
Малък градски театър Зад канала
30 април 1998
Цени от 2500 до 4000 лева