Кралското издателство на Холандия публикува като последен засега номер на най-авторитетната европейска поредица за медиевистични изследвания книгата на Георги Каприев, посветена на идейния свят на Анселм от Кентърбъри. Анализът има за свой център аргумента за съществуването на Бога от "Прослогион". Работата на Каприев е първото цялостно изследване на проблема от перспективата на т.нар. трансцендентално-метафизична интерпретация, което при това е осъществено със средновековна скрупульозност.
Първата половина на книгата се занимава с изясняването на теми, основоположни за Анселмовото мислене, каквито са проблемът за мъдростта, отстраняващ дихотомията теология - философия, проблемът за динамичния и диалогичен характер на битието, учението за истината и въпросът за спецификата на човешкото мислене. Следващите части са посветени изцяло на интерпретацията на 'единия аргумент', при което само изходната формула на доказателството е обяснена в 28 страници. В частта "Измисленият Анселм" се проследява процесът по преинтерпретирането на ratio Anselmi в чужди за него традиции от XI до XX век, където са представени и критикувани тълкуванията на мислители като Тома от Аквино и Бонавентура, Дънс Скот и Майстер Екхарт, Декарт, Лайбниц и Волф, Кант и Хегел, а накрая е представена и съвременната "тривиална" рецепция на доказателството. Прочее, българският читател има от няколко месеца възможността да се запознае с вариант на втората част на книгата и на родния си език, представена от издателство ЛИК под заглавието "Аргументът на Анселм". Книгата на Каприев може да се гледа и като поредното, засега най-сериозно, международно признание за авторитета на българската медиевистика. Лесно е да се види, че Георги Каприев е първият източноевропейски изследовател, който става автор на тази поредица.

К
________________
Georgi Kapriev, ...ipsa vita et veritas. Der 'оntologische Gottesbewei' und die Ideenwelt Anselms von Canterbury, издателство Brill, поредица Studien und Texte zur Geistesgeschichte des Mittelalters N 61, Leiden - Koln - New York 1998, 412 стр.